Dla wierzyciela

OBSZAR ŚWIADCZONYCH USŁUG:

 1d

MONITORING PŁATNOŚCI:

 • kontrola terminowości dokonywanych spłat,
 • ustalanie przyczyn opóźnienia w terminie płatności,
 • monitoring telefoniczny,
 • monitoring listowny,
 • monitoring sms,
 • e-monitoring.
2

WINDYKACJA POLUBOWNA:

 • weryfikacja oraz ustalanie aktualnych danych adresowych dłużnika,
 • wysyłanie ponagleń, wezwań do zapłaty, wiadomości sms, e-mail,
 • negocjacje telefoniczne pracowników Call Center,
 • ustalanie warunków spłaty zadłużenia,
 • zawieranie ugód,
 • monitoring wpłat.
3

WINDYKACJA TERENOWA:

 • weryfikacja miejsca zamieszkania dłużnika,
 • realizacja wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania dłużnika,
 • ustalanie aktualnych danych kontaktowych dłużnika,
 • potwierdzanie warunków spłaty należności i podpisywanie ugód,
 • przygotowanie sprawozdania z przeprowadzonych działań,
 • wykonywanie dokumentacji fotograficznej.
4-popr

WINDYKACJA SĄDOWA:

 • wysyłanie przedsądowych wezwań do zapłaty,
 • kierowanie pozwów do e-sądu bądź sądu właściwości ogólnej,
 • inicjowanie działań w celu szybkiego uzyskania tytułu wykonawczego,
 • sporządzanie opinii prawnej o braku podstaw do dochodzenia roszczeń,
 • przeprowadzanie postępowania spadkowego,
 • przeprowadzanie postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.
5

WINDYKACJA EGZEKUCYJNA:

 • wszczynanie postępowań egzekucyjnych,
 • wybór najbardziej efektywnych kancelarii komorniczych w kraju,
 • optymalizacja kosztów postępowań egzekucyjnych,
 • stały kontakt z komornikami prowadzącymi sprawy,
 • kontrola działań egzekucyjnych,
 • monitorowanie wpłat dokonywanych przez komorników.
6

DORADZTWO PRAWNE:

Stale współpracujemy z Kancelarią Prawną Bożeny Grabskiej, która
wspiera naszą firmę w zakresie:

 • Prawa bankowego,
 • Prawa upadłościowego,
 • Prawa restrukturyzacyjnego.