Kontakt

Legal Debt sp. z o. o.
ul. Kasprzaka 2/8 lok. 208
01-211 Warszawa

Email:
 kontakt@legaldebt.pl

Kontakt tel. dla Dłużników:
22 233 07 97

Kontakt tel. dla Wierzycieli:
22 233 07 90